آخرین اخبار تبغعیض

۰۱:۳۵:۵۵
چهارمین پنل از همایش سلامت روان و رسانه به موضوع: «عدالت، جنسیت و سلامت روان» اختصاص داشت. این پنل که روز چهارشنبه، دوم اسفند در سالن همایش‌های رعد برگزار شد، تمرکزش روی موضوع چرایی تبعیض بین زنان و مردان در جامعه بود.
۱