آخرین اخبار تجارت عراق و ایران

اکوایران: بانک مرکزی عراق تعلیق مجوز فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را متوقف شد تا بار دیگر فعالیت این بانک در کشور همسایه از سر گرفته شود.
اکوایران: دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق از برنامه جدید عراق در مورد ممنوعیت مبادلات با ارزهای خارجی در این کشور خبر داد. سیاستی که به واسطه آن ارزش صادرات ایران به واسطه مبادله با عراق 22 درصد کاهش خواهد یافت و کالای ایران 20 درصد گرانتر به دست عراقی ها خواهد رسید. موضوعی که احتمال عبور عراق از ایران را برای کسب بازارهای ارزان تر آسان می کند.
۱