پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • حق انتخاب دانشجو را زیر پا نگذارید

    هفته گذشته خبری شدن مصوبه وزارت علوم درباره ممنوعیت ادامه تحصیل در رشته‌های غیرمرتبط با رشته دوران کارشناسی حاشیه‌های زیادی به وجود آورد.

    ۰ مشاهده ۰۶:۲۱
۱