آخرین اخبار تحلیل بنیادی وسینا

اکوایران: تراز عملیاتی بانک سینا در یازده ماهه سال جاری به 4 هزار و 974 میلیارد تومان رسیده است. تراز عملیاتی یازده ماهه ابتدایی سال 1401 بانک سینا 3 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 59 درصدی آن در سال جاری دارد.
اکوایران: بانک سینا در مهرماه امسال تراز عملیاتی 639 میلیارد تومانی داشته است. تراز عملیاتی مهر ماه امسال بانک سینا در حالی به ثبت رسیده است که در شهریور ماه تراز عملیاتی وسینا 437 میلیارد تومان بوده و در شش ماهه ابتدایی امسال به 500 میلیارد تومان نرسیده است.
اکوایران: وسینا از نمادهای گروه بانکی بورس تهران به شمار می‌رود که با کاهش حاشیه سود فصلی مواجه است. این بانک با رشد بیشتر هزینه‌های حقوق و دستمزد به نسبت سود سپرده‌ها و حجم آن‌ها، فاصله زیادی با ثبت زیان فصلی ندارد.
۱