آخرین اخبار تحول دیجیتال در بازارهای مالی

۰۱:۳۳
حافظ حکمی رییس هیات مدیره خانه نوآوری و فناوری سلیم در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بازارهای مالی اظهار کرد: صنایع مالی مفهوم عام ‌تری است اما مفهوم دیجیتال به دلیل گسترده شدن منافع پیچیدگی بیشتری به همراه دارد. در ایران یکپارچگی در این بخش وجود ندارد، این موضوع باعث شده تا اتفاقات سوداگرایانه در بازارهای مالی رخ دهد.
۰۲:۳۵
علی رحیمی مدیرعامل گروه توسعه اقتصاد بانک ملی در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بازارهای مالی اظهار کرد: برای بازار سرمایه ثانیه هم مهم است.
۰۲:۳۸
محمدرضا فرحی بنیانگذار‌ بیمه بانک در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بازارهای مالی بیان کرد: به طور معمول وقتی در برابر تحولی مقاومت جدی صورت می گیرد متوجه می شویم برخی اصول بدیهی نادیده گرفته شده است. اصل اساسی تحول دیجیتال طراحی مدل درآمدی مناسب است.
۰۲:۱۴
مصطفی طهماسبی مدیرعامل شرکت سنباد در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بازارهای مالی اظهار کرد: باید در این زمینه به دو موضوع اشاره کرد، اول نگرش رگولاتور و دیگری جریان درآمدی. متاسفانه باید گفت علی رغم شکل ‌گیری پلتفرم های مشابه در ۸سال اخیر، موضوعی که شاهد هستیم آن است که رگولاتور با نگاه منفعت محور، به صورت شخصی وارد این مقوله شده و در مواردی انحصار ایجاد کرده است.
۱