آخرین اخبار تخلیه «سویا»

اکوایران: تخلیه کالای اساسی در 2 ماه (فروردین و اردیبهشت ) سال جاری به 4 میلیون تن رسید و با این شرایط شاهد رشد 39 درصدی تخلیه کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
۱