آخرین اخبار تسخیر دولت

۰۱:۳۶
مسعود نیلی، اقتصاددان معتقد است که فساد در ایران دو لبه تیز و قدرتمند دارد: لبه اول سیاست‌گذاری‌های غلط است که باعث تداوم روند خلق فساد می‌شود. لبه دوم، نظام اداری فاسد است که بی‌توجه به تحولات، به کار خود مشغول است.
۱