آخرین اخبار تسهیلات فرزند آوری

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش اعتبارات دریافتی صاحبان کسب و کار از کل تسهیلات پرداخت شده طی سال 1402 با حدودا 3 واحد درصد کاهش در سهم خود نسبت به 1401 مواجه شده است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد سهم خانوار از تسهیلات پرداخت شده طی 1402 در مقایسه با 1401 حدود 3 درصد افزایش یافته و تغییراتی نیز در هدف از دریافت وام رقم خورده است.
۱