آخرین اخبار تعادل نش

29 می، تولد جان هارسانی اقتصاددان آمریکایی-مجاری است که در سال ۱۹۹۴ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد.
۱