پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • رکوردداران کرونایی جهان

    وضعیت تعداد مبتلایان به کرونا در دنیا نشان می دهد ایران در بین ۱۵ کشور رکوردار در این زمینه است.

    ۰ مشاهده ۰۰:۵۳
۱