آخرین اخبار تعرفه بر کالاهای چینی

اکوایران: تلگراف در این گزارش به بررسی تبعات تصمیم اخیر اتحادیه اروپا نسبت به اعمال تعرفه بر واردات خودروهای برقی چینی پرداخته است.
اکوایران: تعرفه‌های جدید دولت بایدن بر واردات برخی کالاها از چین این گمانه‌زنی را دوباره ایجاد کرد که آمریکا به دنبال جدایی از اقتصاد چین است.
اکوایران: پکن خود را تهدید نمی داند و انگشت اتهام را به سوی اعضای گروه هفت نشانه می رود و آنها را به مداخله نظامی و استفاده از اهرم های اقتصادی جهت نقض قوانین بین المللی محکوم می کند.
۱