پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • بازارها در اتاق انتظار دولت رئیسی

    با نزدیک شدن به روزهای آغازین دولت جدید، ابهامات کم کم کنار می روند و ترکیب دولت با تغییرات جدی و اساسی چهره جدیدی به خود می گیرد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۳
۱