آخرین اخبار تغییرات زیست محیطی

۵۸:۱۲
توسعه بخش معدن، توسعه جوامع محلی را به همراه داشته اما این توسعه مسائلی همچون تغییرات زیست محیطی، جا‌به‌جایی جوامع انسانی و... را به بار آورده است.
۱