پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • پیش‌بینی تورم امسال

    صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخته از تورم تا بیکاری.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۵
۱