آخرین اخبار تورم خوراکی 1402

۰۳:۰۴
اگر خانواده شما هم در دهک اول تا نهم قرار داشته باشد، هزینه‌های خوراکی شما در بهمن ماه نسبت به دی کاهش یافته است. این نتایجی است که از آخرین گزارش مرکز آمار از تورم به دست آمده است.
در سال 1401، تورم ماهانه فقیرترین خانوارهای کشور بیش‌تر به واسطه بالا رفتن قیمت کالاهای خوراکی افزایش یافته است. بیش‌ترین سهم کالاهای خوراکی از تورم ماهانه این دهک نیز در خرداد 1401 دیده شده است. به نظر می‌رسد این جهش متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باشد.
در یک سال گذشته کدام کالاهای خوراکی بیش از هم گروهی های خود افزایش قیمت داشتند.
۱