آخرین اخبار تورم 1401

بررسی ها نشان می دهد قیمت روغن در یکسال گذشته نزدیک به 4 برابر شده است، این نرخ بالاترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی کالا های خوراکی محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهد از 3 درصد تورمی که دهک دهم به عنوان ثروتمندترین گروه جامعه در مهر ماه به ثبت رسانده، بالغ بر 2.5 واحد متأثر از افزایش قیمت اقلام غیر خوراکی ها بوده است.
اکوایران: تنها نیم درصد از 3 درصد تورمی که دهک دهم در مهر ماه متحمل شده به علت گرانی کالاهای خوراکی بوده، به بیان ساده‌تر قسمت عمده ای از فشار تورمی که بر دهک دهم وارد شده متأثر از افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده است.
بررسی ها نشان می دهد در مهر ماه تورم 13 قلم ار کالاهای خوراکی منفی بوده که شاخص ترین در میان این اقلام روغن است.
بررسی ها نشان می دهد مجموعا 10 استان کشور در مهر ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی بالاتر از 75 درصد را به ثبت رسانده اند، همچنین این شاخص در هیچ کدام از استان ها پایین تر از 60 درصد نبوده است.
تورم سالانه مهر ماه در شهر های استان مازندران بالغ بر 47 درصد برآورد شده، این نرخ بالاترین تورم مناطق شهری در میان تمام استان ها محسوب می شود. همچنین مناطق شهری استان خوزستان نیز کمترین نرخ بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه در 21 استان کشور در مهر ماه امسال بالاتر از میانگین کشوری به ثبت رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد روغن ها و چربی ها تنها گروه کالایی است که در مهر ماه تورمی منفی را به ثبت رسانده. این در حالیست که تورم نقطه‌ای این گروه بالغ بر 259 درصد برآورد شده است.
تورم ماهانه خدمات در مهر امسال نزدیک به 5 درصد برآورد شده که به شکل قابل توجهی بالاتر از تورم ماهانه اقلام خوراکی و غیرخوراکی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد در شهریور ماه تورم دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود بیشتر از سمت اقلام غیر خوراکی بوده است.