آخرین اخبار توسعه

۲۹:۰۳
تأخیر، عمل یا رویدادی است که زمان تعیین شده برای انجام فعالیتی مشخص را طولانی‌تر کند و تحلیل علل و عوامل تاخیرات، یکی از داغ ترین موضوعات مدیریت در کل دنیاست.
۰۶:۱۱
مشکلات اقتصادی کشور، مشکلات جدید نیستند و همان مشکلات قدیمی اقتصاد هستند اما مانند بیمار مزمنی هستند که توان بیمار را به تدریج می‌گیرند و روزی به جایی می‌رسد که این بیمار با حفظ بیماری نمی‌تواند حرکت کند و دچار توقف می‌شود.
۰۵:۳۳
آیا سیاست‌گذاران در ایران مسیر مشخص توسعه را می‌پذیرند؟
۰۴:۳۶
رویکرد برون‌‌گرا در اقتصاد به معنای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در تجارت‌جهانی است.
۰۴:۲۹
صندوق‌های بازنشستگی موضوع دیگری است که مسعود نیلی درباره آن صحبت می‌کند.
۰۴:۰۸
گسترش بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد عمدتاً به بهانه گسترش عدالت توجیه شده است.
۰۶:۴۸
دولت در بودجه‌های سنواتی تعهداتی را می‌پذیرد که این تعهدات به کسری بودجه دامن می‌زند؛ از جمله خریدهای تضمینی یا یارانه‌هایی که بابت انرژی و امثال آن پرداخت می‌شود.
۰۶:۱۹
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است.
۰۴:۵۶
تورم مستمر، نتیجه عدم توازن مزمن بودجه عمومی در ایران است.
۰۳:۲۳
چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، ما را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده است که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار را تجربه نخواهیم کرد.