آخرین اخبار توسعه اقتصادی

۰۶:۵۲
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی توجهات را به سویه دیگر توسعه‌نیافتگی ایران جلب می‌کند. از آن‌جا که در ایران بیشتر امور از دولت آغاز می‌شود و به آن ختم می‌شود، توسعه‌نیافتگی ایران نیز همواره از چشم دولت دیده می‌شود. این نکته درست است اما...
۰۱:۴۳
مسیر توسعه در ایران هیچگاه هموار نبوده و با معضلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما برخی از موارد وجود دارد که می‌توان گفت تمام برنامه‌ریزی‌ها به بهترین نحو ممکن انجام شده است و حالا باید نتیجه آن را مشاهده کنیم. نکته عجیب اینجاست که نتیجه دلخواه حتی در همین موارد هم بدست نیامده است.
۰۲:۵۴
توسعه مفهوم غریبی برای سیاست‌گذاران ایرانی نیست. سالیان سال است که ایران سیاست‌های کلانی را برای توسعه‌یافتگی اجرا می‌کند و اکنون در حال تدوین هفتمین برنامه توسعه خود است.
۰۱:۵۶
برای رشد و نمو یک گیاه علاوه بر داشت منظم نیاز است که در مرحله کاشت بستر مناسب را برای آن فراهم کنیم. مثلا اگر پیاز یک گل را در بیایان بکارید با آبیاری صحیح و مراقبت هم چشمتان به جمال آن گل روشن نخواهد شد.
۰۲:۳۹
اکثر افراد وقتی بحث توسعه پیش می‌آید به وضعیت حال حاضر کشورهای توسعه یافته نگاه می‌کنند.
۰۴:۳۸
در محافلی که توسعه ایران مورد بحث قرار می‌گیرد، مدافعان وضعیت فعلی همیشه آمارها و شاخص‌هایی را رو میکنند که نشان می‌دهد ایران نسبت به سالهای گذشته خود پیشرفت و توسعه قابل توجهی داشته است.
اکوایران: طبق بررسی‌های انجام شده، هرچه به‌ سمت استان‌های کم‌درآمد می‌رویم، نرخ بی‌سوادی افزایش پیدا می‌کند. به‌ بیان دیگر، میان سطح درآمد استان‌ها و بی‌سوادی یک همبستگی منفی وجود دارد.
۰۱:۱۵:۳۷
ایرانیان از شروع عصر صنعتی در اروپا و قیام مشروطیت به دنبال مسیر توسعه کشورشان می‌گردند.
اکوایران: پروفسور کونال سن، مدیر مرکز جهانی مطالعات توسعه اقتصادی، یکی از محققان پیشرو جهان در اقتصاد توسعه است و تحقیقات موسسه دولت‌های موثر و توسعه فراگیر (ESID) را در زمینه رشد اقتصادی رهبری می‌کند. او در این یادداشت برخی از یافته‌های گروه تحقیقاتی خود را در مورد ارزش و محرک‌های رشد اقتصادی، بر اساس تقریباً یک دهه تحقیق، تشریح می‌کند.
۰۲:۱۳
سفیر ایران در عربستان سعودی همکاری های ایران و عربستان را به نفع دو کشور، منطقه و فرامنطقه می داند و معتقد است کشورهای خلیج فارس به دنبال رسم یک نقشه توسعه اقتصادی هستند که اگر ما این را به عنوان تابلو قرار دهیم ما و عربستان می توانیم در این مسیر رو به جلو حرکت کنیم