آخرین اخبار توسعه اقتصادی

۰۱:۱۲
بانک جهانی در گزارشی شاخص توسعه انسانی را اعلام کرد در بیشتر شاخص‌ها کشورهای آفریقا و جنوب آسیا بدترین وضعیت و اروپا و آمریکای شمالی بهترین وضعیت را دارند. ایران در بین کشورهای با توسعه انسانی «متوسط رو به پایین» قرار دارد
۰۲:۳۳
حباب قیمت و تجارت آزاد
۰۰:۵۰
بنا بر گزارش موسسه جهانی کرنی، توسعه اقتصادی و سیاست‌های تجاری بزرگ‌ترین عوامل در شکل‌دهی رشد خرده‌فروشی در بازارهای مصرفی جهان هستند.
۰۱:۰۱
براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رتبه ایران در مقایسه با ماه ژوئن همین سال، بدون تغییر مانده است.