آخرین اخبار تولیدمعدن

اکوایران: ارزیابی تغییرات ارزش افزوده در بخش معدن با در نظر گرفتن تغییرات سرمایه‌گذاری در این بخش، نشان از رابطه تنگاتنگ این دو متغیر دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1400 رشد سرمایه‌گذاری کاهشی شده و در ادامه منجر به افت سرعت تولید در این شاخه شده است. این در حالی است که طبق داده‌های مرکز آمار، درآمد شاغلان در این بخش همچنان افزایشی بوده است.
۱