پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • بازیگری امارات در بازار نفت

    نوزدهمین نشست اوپک پلاس در حالی امروز برگزار شد که در نشست قبلی این ائتلاف به دلیل مخالفت امارات به شکست خورد.

    ۰ مشاهده ۰۲:۲۶
۱