آخرین اخبار تولید ماشین لباس شویی

اکوایران: ارزیابی روند تولید «یخچال فریزر» و «ماشین لباسشویی» در سال گذشته نشان از رشد تولید در این بخش دارد و با این شرایط می توان گفت لوازم خانگی با رشد تولید وارد قرن جدید شد. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت «صمت» در مدت زمان مورد بررسی تولید «یخچال فریزر» رشدی 8.3 درصدی و تولید «ماشین لباسشویی» رشدی 19.9 درصدی داشته است.
۱