آخرین اخبار تکمیل زنجیره تولید

فعالان اقتصادی معتقدند، وضع و اجرای قوانین محدودکننده در عرصه اقتصاد، بدون بررسی کافی پیرامون اثرات آن، تأثیری جز رشد فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش تخلف، در پی ندارد. به همین منظور تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید در وضع قوانین اقتصادی، این مسئله مهم را مدنظر قرار دهند.
۱