آخرین اخبار ثنور

اکوایران: بازار فرابورس ایران در آخرین روز مردادماه امسال تغییرات مهمی را در خصوص حذف حجم مبنا از برخی نماد‌ها و جابه‌جایی ۱۵ نماد در تابلوهای رنگی بازار پایه افشا کرد.
اکوایران: نماد شبهرن از پرداخت سود نقدی از تاریخ 3 بهمن ماه سال جاری خبر داده است و نماد کسرا نیز تاریخ 23 آذر ماه را برای پرداخت سود مشخص کرده است.
۱