آخرین اخبار جذب سرمایه‌ در مناطق آزاد

اکوایران: داد‌ه‌های اعلام شده از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهداز ابتدای امسال تاکنون ۳.۱ میلیارد یورو سرمایه در مناطق آزاد جذب شده است که حجم قابل توجهی از این تقاضاها وارد حوزه عملیاتی شده است.
۱