آخرین اخبار جلسه فدرال رزرو

بعد از یک روز آشفتگی که ریسکهای سیاسی سراسر دارایی‌ها را احاطه کرد، آرامش پس از یک روز آشفتگی به بازارهای اروپایی بازگشت که خطرات سیاسی تشدید شده در سراسر دارایی ها طنین انداز شد و تمرکز به سمت داده های تورم ایالات متحده و تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره معطوف شد.
اکوایران: انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست انقباضی پیش از انتشار داده‌های تورم آمریکا و چین و همچنین برگزاری نشست سیاستی فدرال رزرو سبب کاهش قیمت نفت شد.
اکوایران: تقابل نظرات فدرال رزرو و سرمایه گذاران منجر به ایجاد دو دیدگاه متمایز در اقتصاد پس از همه گیری شده است.‌ دیدگاه بازارها پیش بینی می‌کند که یک بانک مرکزی معتبر به سرعت نرخ بهره را در مسیر هدف دو درصدی خود قرار خواهد داد که احتمالاً همراه با یک رکود خفیف خواهد بود.
قیمت طلا در معاملات امروز نزدیک به نیم درصد دیگر کاهش یافت تا هر سه روزی که از هفته جاری گذشته است را با رکوردی منفی پشت سر بگذارد.
۱۶:۱۱
در جلسه هفته گذشته فدرال رزرو نرخ بهره آمریکا بدون تغییر باقی ماند.
۱