آخرین اخبار جواد حسنی

۰۶:۳۴
جواد حسنی مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا اظهار کرد: حوزه قیمت گذاری دستوری، مربوط به نهادهای بالادستی و فراتر از اختیارات بورس کالا است. در سایر مواردی که در حوزه بورس کالا هم وجود ندارد، شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم.
۱