آخرین اخبار خشکبار

بازار خشکبار دنیا برای صادرکنندگان ایرانی هر روز تنگ تر می شود و رقبای تازه نفس یک به یک بازارهای صادراتی ایران را از آن خود می کنند.
اکوایران: عملکرد تجارت محصولات کشاورزی در نیمه نخست سال جاری منتشر شد. ارزیابی صورت گرفته از وضعیت صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کشور نشان از آن دارد که دوره زمانی مورد بررسی این بخش هیچ سهمی در صادارت کشور نداشته است.
۰۲:۱۶
مدتی پیش خبر آمد که رئیس جمهور گفته مردم به جای خوردن مرغ، آبزیان را جایگزین کنند. بعدتر معلوم شد که حرف روحانی چیز دیگری بوده و منظور او چنان که منتشر شده، نبوده است.
۱