آخرین اخبار خودروسازی عربستان

۱۹:۱۴
جلسه هم‌اندیشی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی روز گذشته برگزار شد و از نکات این جلسه این طور گفته شده است که تجدید ارزیابی به هیچ وجه محدود به مدعوین جلسه روز گذشته نبوده و برای تمامی ناشران اوراق بهادار این موضوع شامل می‌شود. همچنین تجدید ارزیابی محدود به هیچ طبقه خاصی از دارایی‌ها نیست و متناسب با ظرفیت و شرایط هر ناشر اوراق بهادار و رعایت صرفه و صلاح سهام‌داران، امکان‌پذیر است.
۱