آخرین اخبار خودروهای وارداتی جانبازان

اکو ایران : بررسی جزییات نام نویسی جانبازان نشان می دهد سه خودرو، از دو برند اروپایی و یک برند آسیایی بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده اند.
اکو ایران : فروش خودرو به جانبازان از مسیر سامانه یکپارچه شاهد عرضه خودروهایی است که بازار تشنه حضور آنهاست.
۱