آخرین اخبار خوزستان

۰۶:۲۲
این روزها بحران بی آبی در استان‌ خوزستان باعث‌ ایجاد اعتراضاتی در شهرهای مختلف این استان شده است.
۲۲:۴۱
همزمان با شیوع همه گیری کرونا در سراسر جهان، معادن و پروژه های معدنی هم از مشکلات این بیماری بی گزند نماندند و میلیاردها دلار پروژه معدنی با تعطیلی یا تاخیر در اجرا رو به رو شد.