آخرین اخبار خگستر

اکوایران: روز گذشته بانک پارسیان خبر مزایده 100 درصد سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا را منتشر کرد که با افزایش شدید ارزش و حجم معاملات سهام وپارس همراه شد.
اکوایران: امروز عرضه در بازار سهام افزایش یافت و روند خروج سرمایه تداوم داشت.
اکوایران: روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز منفی شد و 42 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
اکوایران: روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز منفی شد و 229 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 80 درصد افزایش یافته است.
اکوایران: امروز روند تغییرات شاخص‌های بورس پرنوسان بود. در نهایت شاخص کل تعدیل شد و شاخص هم وزن نیز رشد کرد.
اکوایران: در اولین روز معاملاتی هفته، شاخص‌های بورس تهران ریزش کردند.
اکوایران: امروز شاخص کل بورس تهران برای هشتمین روز متوالی صعود کرد.
اکوایران: امروز تابلوی بورس تهران سبزپوش شد تا در تمامی روزهای هفته شاخص‌های بازار سهام رشد کرده باشند.
اکوایران: امروز هر دو شاخص اصلی بورس تهران همنوا شدند.
اکوایران: اعداد تابلوی بورس تهران در روز چهارشنبه قرمز رنگ بود. شاخص‌ها ریزش کردند و خروج پول حقیقی افزایش یافت.