آخرین اخبار داوود دانش جعفری

۰۳:۰۵
داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، کسی است که اولین مجری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
۰۳:۲۱
مسیر خصوصی سازی در ایران، از ابتدای تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی تا الان، سرعت گیرهای زیادی داشته است. در این مسیر، ارگان های مختلف با سیاست های منحصر به فرد خودشان، رویکردهای متفاوتی نسبت به پروسه خصوصی سازی داشتند.
۱