آخرین اخبار دلار دولتی

۰۳:۲۰
در هفته گذشته که بحث ارز تک نرخی مطرح شد، همزمان تحرکاتی در قیمت دلار نیما و سامانه متشکل ارزی رقم خورد.
۰۵:۰۹
کوپن فقط یک کاغذ نیست، کوپن نمود عینی بساط رانت‌بازی دولت است که حالت‌های گوناگونی دارد.
۱