آخرین اخبار دولت‌مردان

۰۳:۰۵
در 5 دهه اخیر نزدیک به 130 سانحه هوایی منجر به سقوط در آسمان ایران رخ داده است. در فهرست جانباختگان نام برخی از چهره‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ایران نیز به ثبت رسیده است.
۰۱:۳۵
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به نکته‌ای اشاره می‌کند که در یکی دو سال اخیر از بسیاری از صاحب‌نظران شنیده‌ایم. او هم‌نظر با افرادی چون محمد فاضلی و کیومرث اشتریان تاکید می‌کند که فاصله بزرگی بین سطح توسعه جامعه ایران با سطح توسعه دولت‌مردان به‌وجود آمده است در حالی که تا یکی-دو دهه قبل معادله به این شکلی نبود.
۱