آخرین اخبار دکاپست

هرچند در تمام سال‌های گذشته، بخش مهمی از خدمات پستی و ارسال و تحویل مرسوله صرفا در چارچوب خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکتی دولتی تعریف و اجرایی شده اما در سال‌های اخیر تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه خدمات پستی نیز کار خود را آغاز کرده و تلاش بر شکستن انحصار دولتی در ایران را در این حوزه داشته‌اند.
۱