آخرین اخبار دی

اکوایران: امروز اغلب نمادهایی که تنزل رتبه داشتند به تابلوی فرعی یا به بازار دوم، با افت قیمت مواجه شدند.
اکوایران: امروز از ابتدا تا انتهای معاملات بورس تهران، شاخص با نرخ ثابتی ریزش کرد.
اکوایران: مروز فملی، فولاد و ثفارس نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.
اکوایران: روز شنبه برای ششمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 934 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 18 برابر -معادل 1731 درصد- بیشتر شده است.
اکوایران: امروز ارزش تقاضا از عرضه پیشی گرفت تا شاخص برای سومین روز متوالی رشد کند.
اکوایران: روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز منفی شد و 42 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
اکوایران: امروز نماد حفارس بیشترین ارزش و حجم معاملات بازار را داشت و بیشترین ورود پول حقیقی نیز به این نماد معاملاتی تعلق گرفت.
اکوایران: روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای شانزدهمین روز متوالی منفی شد.
اکوایران: در جریان معاملات روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران رخ نقشه بازار سبز شد و بیش از 71 در صدی نمادهای بورسی و 69 درصد از نمادهای غیر بورسی رخ سبزی را به خود گرفته بودند؛ اما ارزش معاملات برای این سبز رنگی در کمترین میزان خود قرار داشت و سبزی بازار امروز ارزش معاملاتی نداشت.
اکوایران: در معاملات یکشنبه نماد کچاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 900 میلیارد تومان بود.