پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • لویاتان در ایران کاغذی است

    چگونه آزادی در برخی کشورها شکوفا می شود و در برخی دیگر استبداد و هرج و مرج را با خود به دنبال دارد؟ جعفرخیرخواهان اقتصاددان و مترجم کتاب «راه باریک آزادی» با حضور در استودیو «اکو ایران» ضمن تبیین نظریات مطرح شده در کتاب به سوال بالا پاسخ می دهد.

    مشاهده ۲۴:۲۴
۱