آخرین اخبار رشد اقتصادی

۰۳:۲۱
مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. مطابق با این گزارش رشد بخش ساختمان در این فصل منفی ۳.۹ درصد بوده است. این دومین فصل متوالی بوده که رشد بخش ساختمان در این گزارش، منفی ثبت شده است.
آمار ها نشان می دهد رشد تولید کالاهای مصرفی برای سومین ماه متوالی در مرداد ماه 1401 مثبت به ثبت رسیده، ظاهرا تولید اقلام مصرفی از مشکلاتی که در دو ماه نخست سال داشته، رها شده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم مخارج و مصرف دولت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته از حجم اقتصاد ایران افزایش یافته است، این امر یکی از مصادیق بزرگ تر شدن دولت تلقی می شود.
برای پنجمین ماه متوالی در مرداد ماه امسال رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی شدید مثبت برآورد شده، این رد حالیست که صنایعی که با محدودیت مالی مواجه نبوده اند در چهار ماه نخست سال رشد منفی داشته اند.
بررسی ها نشان می دهد در میان صنایع بیشترین تغییرات در موجودی انبار در گروه خودرو و قطعات رقم خورده، موجودی انبار این صنعت در مرداد ماه منفی 28 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد علاوه بر اینکه برای پنجمین فصل متوالی در بهار امسال شد بخش کشاورزی منفی برآورد شده، سهم این بخش نیز از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.
بررسی ها نشان می دهد رشد صنایع غذایی برای چندمین ماه متوالی در مرداد ماه 1401 منفی برآورد شده، همچنین بالاترین رشد در گروه خودرو و قطعات رقم خورده است.
۰۴:۰۱
مرکز آمار ایران در گزارش رشد اقتصادی بهار امسال اعلام کرد: بخش ساختمان حدود 4 درصد رشد منفی داشته است.
اکوایران: بررسی ها نشان می دهد در حالی که در بهار امسال سهم سرمایه گذاری و خالص صادرات از حجم اقتصاد ایران کمتر شده، سهم مصرف خصوصی نسبت به بهار سال 1400 افزایش چشمگیری داشته است.
رشد اقتصادی صنعتی کشور در مرداد ماه بالغ بر 6 درصد برآورد شده است، این نرخ بالاترین نرخ رشد تولید در یکسال گذشته اقتصاد ایران محسوب می شود.