آخرین اخبار رشد اقتصادی

اکوایران: بریتانیا در رکود تورمی قرار دارد و در تورم سرسام‌آور، رشد اقتصادی منفی و کاهش بهره وری و نزول سرمایه گذاری تجاری گرفتار است.
بررسی ها نشان می دهد تولید ناخالص حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به زمستان 1400 نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم مصرف خصوصی مردم از حجم اقتصاد ایران از حدود 50 درصد در سال گذشته به بالغ بر 54 درصد در سال جاری رسیده است.
اکوایران: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی، حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصول تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته پایین تر بوده است.
اکوایران: رئیس جمهور بخشنامه ای درباره برنامه هفتم توسعه ابلاغ کرده و این در حالیست که دولت تنها تا پایان ماه آذر برای ارائه این برنامه به مجلس فرصت دارد.
«در غزنین خبازان در دکان‌ها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت چرا نان تنگ کرده‌اید. گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر می‌آرند نانوای تو می‌خرد و در انبار می‌کند و می‌گوید فرمان چنین است و ما را نمی‌گذارد که یک من بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در…
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم خوراکی از هزینه کل خانوار ایرانی شهرنشین در سال گذشته، بالاترین میزان این شاخص از سال 93 تا کنون محسوب می‌شود.
اکوایران: با نگاهی به پیش‌بینی‌های سال آینده، انتظار می‌رود کل درآمدهای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱,۱۲ تریلیون ریال و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲۱ تریلیون ریال افزایش یابد.
بررسی ها نشان می دهد در 19 ماه گذشته رشد تولید در صنایعی که به منابع مالی دسترسی آسان تری دارند به شکل قابل توجهی بالاتر از رشد تولید در دیگر صنایع بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تغییرات موجودی انبار های بخش خودرو برای چندمین ماه متوالی در مهر ماه منفی بوده، این در حالیست که موجودی انبار های بخش های فلزات اساسی و مواد غذایی مثبت برآورد شده است.