آخرین اخبار رشد اقتصادی

اکوایران: فدرال رزرو و همتایانش در سرتاسر جهان دیر متوجه بدترین تورم در چهار دهه گذشته شدند و اقدامات آنها برای سرکوب تورم در ابتدا کند بود، ولی هم اکنون به قیمت کندتر شدن رشد اقتصاد و یا حتی کوچکتر شدن اقتصاد، عزم خودشان را برای پیروزی بر تورم کتمان نمی‌کنند.
رشد اقتصادی ایران در سال جاری بیشتر خواهد بود اما نه در بخش نفت. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیش بینی کرده با رشد اقتصاد در بخش های خدمات و کشاورزی در کشور تحت تاثیر تخلیه شوک کرونا و رشد میزان بارندگی، تولید ایران رشدی 7.3 درصدی را در پایان سال داشته باشد
بررسی ها نشان می دهد بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران بخش خدمات است، در بهار امسال نیز سهم این بخش از کل حجم اقتصاد ایران افزایش یافته است.
۲۰:۳۳
گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۱، نشان می دهد: رشد ساختمان ۹.۳ درصد منفی بوده است.
بخش خدمات برای پنجمین فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رسانده، این در حالیست که تا قبل از این بازه رشد این بخش به علت شوک کرونا منفی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد ایران برای دومین فصل متوالی در بهار امسال منفی به ثبت رسیده است، این امر زنگ خطری برای کاهش رشد اقتصادی در فصول آتی محسوب می شود.
۰۱:۴۷
امروز مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری را اعلام کرد: ۳.۸ درصد. نکته مهم در گزارش جدید مرکز آمار، عقب ماندن بخش نفتی از بخش غیرنفتی است.
بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی برآورد شده در بهار امسال 3 درصد پایین تر از رشد به ثبت رسیده در بهار سال گذشته بوده است.
پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد تنها حدود 7 درصد از قوانین و احکام برنامه ششم توسعه در بخش صنعت اثر گذار بوده و مابقی احکام یا اصلا اثری نداشته یا بسیار کم مؤثر واقع شده است
رشد اقتصادی بهار 1401 برابر با 3.8 درصد به ثبت رسیده و از زمستان سال قبل 1.6 واحد درصد بیشتر شد. ارزیابی این شاخص در اقتصاد بدون نفت ایران نشان می دهد رشد تولید در این مقطع به 4.3 درصد رسیده که در بازه 2 ساله بالاترین سطح را داشته است.