آخرین اخبار رشد اقتصادی

آمار ها نشان می دهد در میان بخش‌های گروه صنعت، بیشترین سهم به نفت و گاز تعلق دارد.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران از حدود 40 درصد در اواخر دهه 80 به بالغ بر 54 درصد در سال گذشته رسیده است.
آمار ها نشان می دهد رشد اشتغال بخش خدمات در مقایسه با رشد اقتصادی این بخش در سال 1400 بسیار کمتر بوده است.
اکوایران: سرمایه گذارانی که می خواهند سلامت احساسات مصرف کننده را ارزیابی کنند باید کارخانه های چینی را بررسی کنند.
علی رغم اینکه در دو سال اخیر رشد انباشت سرمایه ناخالص مثبت بوده، اما رشد سرمایه سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و تجهیزات بسیار ناچیز و حتی در سال 99 منفی برآورد شده است.
بررسی ها نشان می دهد در 4 سال اخیر به استثنا سال 97، رشد هزینه های جاری دولت با رشد درآمد های مالیاتی همخوانی نزدیکی داشته است.
۰۲:۴۲
بر اساس داده های تردینگ اکونومیکس، رشد اقتصادی عربستان در سه ماهه دوم سال 2022 برابر با 11.8 درصد بوده که بیشترین سطح در ده سال گذشته بوده است.
نگرانی ها در مورد صنعت فولاد چین رو به افزایش است، زیرا بحران مسکن در حال تشدید است و این اتفاق برای تقاضای فولاد مشکل ساز خواهد شد. مدل پیشرفت اقتصادی در چین بر پایه توسعه صنعت ساختمان سازی بنا شده که بدتر شدن بحران املاک، آن را تهدید میکند.
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در آوریل تا ژوئن امسال ۰.۷ درصد به صورت فصلی افزایش یافت که از برآوردهای بازار برای افزایش ۰.۲ درصدی پیشی گرفت.
موجودی انبار ها در خرداد ماه سال جاری برای سومین ماه متوالی منفی به ثبت رسیده است، این امر نشان از فعال بودن سمت تقاضا دارد.