آخرین اخبار رشد اقتصاد چین

اکوایران: چین با بزرگ‌ترین آزمون اقتصادی‌اش از آغاز اصلاحات دنگ شیائوپینگ در دهۀ 1990 مواجه است.
اکوایران: در باب چرایی رکود اقتصادی چین تحلیل ها بسیار است، با این همه بخش عمده ای از ناظران در یک مورد اجماع نظر دارند. از منظر آنها سیاست های محدود کننده و تحمیلی«شی جین پینگ» چنین بحرانی را برای پکن رقم زده است.
اکوایران: تا به امروز، تنها چیزی که شی باید بدان متوسل شود، ترفندهایی مانند «نیروهای مولد جدید» است؛ عبارت جذابی که سال گذشته معرفی شد. به نظر می رسد که این به معنای تاکید بر نوآوری با فناوری پیشرفته در مقابل بسیج سنتی نیروی کار و منابع خام چین برای تولید انبوه باشد. از همین رو پکن در شرایط دشوار قرار دارد. بالاخص به این دلیل که انویدیا عزیز هوش مصنوعی آمریکایی هفته گذشته برای مدت کوتاهی از ارزش…
اکوایران: نشست امسال مجلس قانونگذاری چین و هیئت مشورتی آن - که در مجموع به عنوان «دو جلسه» شناخته می‌شود - در میانه اخبار تلخ اقتصادی برگزار می شود.
اکوایران: ورشکستگی اورگرند در هنگ کنگ و چین به شیوه‌های متفاوتی اجرا خواهد شد.
اکوایران: نزدیک به نه دهم پول خارجی که در سال 2023 به بازار سهام چین سرازیر شد، از این کشور خارج شده است. این خروج نتیجۀ تردید نسبت به عزم پکن برای انجام عملی جدی در برابر کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور است.
اکوایران: موج فرار چینی‌ها به آمریکا به مثابۀ رفراندومی برای آقای شی عمل می‌کند که حالا در سومین دورۀ پنج ساله‌اش است
اکوایران: میراث کووید برای مردم چین طولانی خواهد بود.
اکوایران: اعلام نرخ تولید ناخالص داخلی از سوی دولت چین مسئله‌ای است که مورد تردید بسیاری از ناظران قرار گرفته است.
اکوایران: ظاهراً شی باور دارد که تأیید مجدد نقش حزب و ضرورت ایدئولوژی سوسیالیستی، ضروری‌تر از اصلاحات بازاری بیشتر است.