آخرین اخبار رشد تشکیل سرمایه ساختمان

اکوایران: رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر مثبت بوده اما آیا این مسئله نشان‌دهنده وضعیت مطلوب این بخش از ایران است یا بررسی سایر شاخص‌ها نتایج متفاوتی ارائه می‌‌دهد؟
اکوایران: علی‌رغم رشد مثبت 1.2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان در 1401، میزان تشکیل سرمایه در ساختمان به قیمت های ثابت، نسبت به سال 1396 (آخرین سال قبل از اعمال تحریم‌های جدید) کاهش شدیدی پیدا کرده است.
۱