آخرین اخبار رشد شبه پول

اکوایران: بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از کل‌های پولی، نرخ رشد پول در اقتصاد کاسته شده و به کف ۷۶ ماهه خود رسیده است.
۱