آخرین اخبار رمزارزی

۰۷:۱۵
دو روز مانده به پایان فرصت ایران و آمریکا برای اعلام نتیجه بررسی پیش نویس پیشنهادی اروپا برای احیای برجام، گمانه زنی های متفاوت شدت یافته است؛ گمانه هایی توام با خوشبینی و بدبینی. البته آنچه معامله گران بازار نفت بر آن تاکید دارند، احتمال دستیابی به توافق هسته ای است؛ رویکردی که چشم انداز عرضه نفت را صعودی ترسیم کرده و قیمت نفت را نیز در انتهای هفته ای که گذشت، کاهشی کرد. البته در سوی دیگر…
۱