آخرین اخبار ریاست بانک مرکزی

۰۶:۴۱
تیم اقتصادی رئیس دولت سیزدهم تقریبا تکمیل شد. در حلقه تیم اقتصادی رئیسی یک نکته مهم برجسته است؛ چاق تر شدن این تیم نسبت به تیم روحانی..
۱۱:۵۸
برکناری عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی خبری بود که دیروز علاوه بر تنش در بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های مخالفان و ‌موافقان زیادی را در برداشت.
۱