پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تراشه‌ ای مغزی برای بشریت

    ایلان ماسک موسس شرکت نورالینک، بتازگی جزئیات بیشتری دربارۀ تراشه مغزی نورالینک فاش کرده است.

    ۰ مشاهده ۰۱:۱۱
۱