آخرین اخبار زیان انباشته بانک‌ها

اکوایران: صنعت بانک‌ها و مـؤسسات اعتباری در سال گذشته لنگر شاخص کل به شمار می‌رفت و تنها در یک ماه از تابستان عملکرد متفاوتی داشت. نمادهای این صنعت در سال گذشته شاهد خروج 9.4 همت پول حقیقی از بازار سهام بودند که نزدیک به 40 درصد از خروج پول بازار را در بر داشته است.
اکوایران: صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال شرکت‌های بورسی نشان داد که زیان انباشته 10 شرکت با بیشترین انباشت زیان، به نسبت ابتدای امسال 30 درصد افزایش یافته و از 470 همت به بالای 612 همت صعود کرده است.
اکوایران: بر اساس بررسی‌ها زیان انباشته در شبکه بین بانکی در پایان آذر 1402 حدودا 397 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده و بخش عمده این زیان انباشته مربوط به بانک‌های خصوصی بوده است.
اکوایران: بانک دی با ثبت 3 هزار و 470 میلیارد تومان زیان خالص در تابستان امسال پس از زیان خالص هزار و 872 میلیارد تومانی بهار؛ به مجموع زیان انباشته 23 هزار و 281 میلیارد تومانی رسید.
اکوایران: بازوی پژوهشی مجلس طی گزارشی عنوان کرده که ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک آینده با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد.
اکوایران: در میان 10 شرکت زیان‌بار دولتی، نام چهار بانک ملی، سپه، کشاورزی و مسکن درج شده است. این چهار بانک در مجموع حدود 130 همت زیان انباشته تا پایان سال 1400 به بار آورده‌اند.
اکوایران: زیان انباشته سیستم بانکی کشور به بیش از 370 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از نصف میزان درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال است، به بیان دیگر جبران زیان انباشته بانک‌ها حداقل نیاز به بیش از 50 درصد درآمدهای نفتی در سالجاری دارد.
اکوایران: سهام بانک دی در معاملات بازار فرابورس ایران همواره با اقبال نوسان‌گیران همراه بوده است. با این حال سهام این بانک از ارزش بنیادی اندکی بهرمند بوده و زیان انباشته این بانک با پیش‌بینی زیان خالص سال 1401 از 20 هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.
اکوایران: 13 بانک خصوصی و دولتی بیش از 366 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند که حدود 4 برابر اسکناس در دست مردم است.
۱