آخرین اخبار زیست بوم

۰۲:۲۰
سحر بنکدارپور رییس مرکز نوآوری اتاق بازرگانی تهران می گوید: ظرف سه سال اخیر مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران دو رویداد برگزار کرده است که به واسطه رویداد اول، 4 قرارداد بین شرکتهای بزرگ معدنی و شرکت های کوچک استارت اپی بسته شده است.
۰۳:۱۶
در حال حاضر بخشی از مواد معدنی که مزیت تولید آن نیز در کشور موجود است، به دلیل عدم دسترسی به فناوری واردات می‌شود.
۰۲:۲۸
بسترسازی برای سرمایه گذاری، هدایت نقدینگی و تسهیل گری برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی مهم ترین برنامه های راهبردی ایمیدرو در سال جاری است.
۱